Pro uchazeče

 
 
 
 
 

Životopis


Životopis neboli CV (z lat. curriculum vitae, "běh života") je základním dokumentem, který se při hledání práce přikládá k žádostem o zařazení do výběrového řízení. Jeho pomocí představujete budoucímu zaměstnavateli své pracovní zkušenosti a kvality. Píše se ve strukturované podobě a měly by v něm být uvedeny veškeré informace o Vaší kvalifikaci a profesní historii. V angličtině se pro pracovní životopis někdy také používá francouzský výraz "Résumé".

Životopis musí být přehledný a měl by obsahovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Bydliště (obec, odkud budete dojíždět do zaměstnání)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, na kterém býváte k zastižení, popř. e-mail)
 • Informace o dosaženém vzdělání (název školy, obor specializace, typ závěrečné zkoušky)
 • Přehled dosavadní praxe řazený od posledního zaměstnání k nejstaršímu (v kterých letech, název firmy, název pozice, stručný popis pracovní náplně)
 • Absolvované kurzy a školení
 • Získané certifikáty a profesní osvědčení
 • Jazykové znalosti (u cizích jazyků včetně dosaženého stupně pokročilosti)
 • Počítačové a jiné dovednosti (psaní všemi deseti apod.)
 • Typ řidičského průkazu, pokud jej vlastníte
 • Zájmy a záliby (zejména ty, které mají nějakou souvislost s pozicí, o niž se ucházíte)
 • Jakékoli další informace, které by podle Vašeho názoru mohly být pro budoucího zaměstnavatele důležité (osobní vlastnosti a různé další schopnosti a dovednosti)

K životopisu doporučujeme připojit vhodnou fotografii. Není to sice nezbytně nutné, personalisté si Vás však díky ní i s odstupem času lépe vybaví. Při výběru fotografie buďte umírnění a místo soukromých snímků použijte raději nějakou decentní, nejlépe průkazovou variantu.

Sestavování životopisu je dobré věnovat dostatek času a náležitou pozornost. Životopis není jen přehledem faktů - je také Vaší vizitkou, kterou se firmě prezentujete. Dejte si proto pozor, abyste v textu neměli mnoho překlepů a pravopisných chyb (pokud si nejste pravopisem jisti, nechte si životopis raději někým zkontrolovat).

Veškeré údaje uvádějte pravdivě, bez zkreslování skutečnosti. Tak jako Vy očekáváte od firmy férové jednání, i zaměstnavatelé mají zájem na tom, aby u nich pracovali důvěryhodní a spolehliví lidé. A věřte, že všechny nesrovnalosti obvykle velmi brzy vyjdou najevo.

Dokument obsahující vzorový životopis je Vám k dispozici zde.