Pro uchazeče

 
 
 
 
 

Pracovní pohovor


Pokud jste byli pozváni na pracovní pohovor, znamená to, že splňujete kvalifikační předpoklady požadované zaměstnavatelem a máte reálnou šanci úspěšně projít výběrovým řízením. Někdy se také stává, že Vás pozveme na pohovor v souvislosti s jinou pozicí, než je ta, na kterou jste původně reagovali (na to Vás ale vždy předem upozorníme).

Cílem pohovoru je získat co nejvíce informací o Vašich pracovních zkušenostech.

Na úvod Vám sdělíme, pro koho je pozice, o níž budeme jednat, inzerována, a seznámíme Vás s předpokládanou náplní práce. Výjimkou jsou pouze případy, kdy si klient výslovně přeje svoji identitu v první fázi výběrového řízení z nějakého důvodu nezveřejňovat. I v takové situaci se ale dozvíte alespoň informace o velikosti firmy a oboru její činnosti a co by práce na dané pozici obnášela.

Poté společně projdeme Váš profesní životopis a zastavíme se u každého zaměstnání, které jste kdy vykonávali. Budeme se Vás ptát, co bylo Vaší náplní práce, za co jste byli zodpovědní, v jak velkém oddělení jste pracovali, jak vypadal Váš typický pracovní den apod. Bude nás také zajímat, proč došlo ke skončení pracovního poměru (proč jste z firmy odcházeli) a čím je pro Vás pozice, na kterou jste se hlásili, zajímavá.

Někdy také používáme otázky, pomocí kterých se snažíme zjistit Vaši pracovní motivaci a poznat Váš pracovní styl. A samozřejmě může dojít i na to, jaké jsou Vaše "silné a slabé stránky". Zde ale není třeba vymýšlet nějaké originální odpovědi - berte to, prosím, tak, jako kdyby nás zajímalo, za co by Vás podle Vašeho názoru Váš bývalý nadřízený pochválil a co by Vám případně mohl vytknout.

Závěrem se Vás zeptáme, jaká je Vaše představa o výši mzdy a jak rychle byste mohli - v případě, že úspěšně projdete celým výběrovým procesem - k novému zaměstnavateli nastoupit. Jsme si vědomi, že na otázku ohledně výše mzdy je velice těžké odpovědět, když v této fázi máte zatím o pracovním místě jen velmi málo informací. Nemusíte ale říkat konkrétní částku, jde spíše o určité rozmezí. Každá společnost má k jednotlivým pozicím nastavený "finanční strop" a je třeba, abyste se s firmou v tomto směru výrazně nemíjeli.

Při pohovoru budete mít samozřejmě možnost klást otázky i Vy nám a my se Vám na ně budeme snažit co nejlépe odpovědět.

A ještě rada na konec: nemějte z pohovoru strach a chovejte se přirozeně. Oblečte se tak, jak Vám to pro danou příležitost připadá přiměřené, nic nepředstírejte a říkejte pouze pravdu. Naším cílem není Vás na něčem nachytat, ale zjistit, v čem jste dobří a proč byste mohli být pro budoucího zaměstnavatele přínosem. A jestli máte být v novém zaměstnání dlouhodobě spokojeni, je třeba začínat s čistým štítem a na všem se předem otevřeně dohodnout.