Pro uchazeče

 
 
 
 
 

Průběh výběrového řízení


Poté, co obdržíme Vaši reakci na inzerát, pečlivě si Vámi zaslané materiály prostudujeme. Zkontrolujeme, zda splňujete základní kvalifikační předpoklady, a seznámíme se s tím, jaké jste během své profesní historie získali zkušenosti.

Pokud usoudíme, že byste mohli být na danou pozici vhodným kandidátem, ozveme se Vám a domluvíme si s Vámi termín osobního setkání.

V některých případech ještě před osobní schůzkou proběhne delší telefonický rozhovor, během kterého určité věci upřesníme (např. místo pracoviště), probereme případné nejasnosti a upozorníme Vás na vše, co by v souvislosti s obsazovanou pozicí mohlo být důležité (netypická pracovní doba apod.).

Na pohovoru budete mít možnost nám podrobně představit své pracovní zkušenosti. Budeme se Vás ptát na různé skutečnosti a pokusíme se zjistit, čím byste mohli potenciálního zaměstnavatele zaujmout a co by mohlo být Vaší konkurenční výhodou oproti ostatním. (Typický průběh pohovoru je detailně popsán zde.)

Jestliže Vás budeme i nadále považovat za vhodného uchazeče, sepíšeme k pohovoru krátký komentář a společně s Vaším životopisem jej zašleme do firmy, pro kterou pracovníky hledáme.

Poté již záleží na rozhodnutí manažerů dané společnosti. V případě, že se s Vámi budou chtít setkat, zprostředkujeme Vám pohovor u nich na pracovišti. Může se ale také stát, že o schůzku s Vámi neprojeví zájem. Pokud ve výběrovém řízení neuspějete, je to samozřejmě nepříjemné - nepovažujte to však za osobní selhání. Uchazečů o zaměstnání bývá mnoho a výsledek často závisí na složení skupiny, která se v daném okamžiku přihlásí do výběrového řízení společně s Vámi.

Máme-li v aktuální nabídce více volných míst s podobným zaměřením, pokusíme se Vám najít uplatnění i u některého z našich ostatních klientů.

Nemusíte mít ale obavy, že budeme s Vašimi osobními údaji nakládat neprofesionálně - životopisy zájemců o práci zasíláme do firem pouze po vzájemné domluvě. Stejně tak zjišťování referencí (je-li klientem požadováno) probíhá až na základě Vašeho svolení. Víme, že slušnost a diskrétnost jsou základem solidního jednání, a v našem oboru to platí dvojnásob.