Pro firmy

 
 
 
 
 

Proces náboru

 

Pro lepší představu o tom, jakým způsobem pracujeme, pokud jde o naši nejčastější službu - recruitment, jsme pro Vás připravili přehled jednotlivých fází náborového procesu. Co se týče přímého vyhledávání, HR poradenství a dalších konzultací, jedná se převážně o individuální řešení a vše je tedy věcí individuální domluvy. V každém případě však počítejte s tím, že účinná spolupráce vyžaduje aktivní zapojení obou stran a čím více informací od Vás získáme, tím lépe a efektivněji budeme moci dosáhnout společného cíle.

Proces náboru nových zaměstnanců se obvykle skládá z následujících kroků:

Specifikace zadání:
Před zahájením náboru je naprosto nutné mít jasnou představu o tom, co obnáší práce na pozici, kterou potřebujete obsadit, a jaké kvalifikační předpoklady musí pracovníci splňovat, aby mohli být v práci úspěšní. Pokud nemáte již předem zpracovaný popis pracovního místa a odbornou specifikaci pozice, pomůžeme Vám je připravit. Je také vhodné se předem sejít a dohodnout se na celkové strategii výběrového řízení (jak rychle je potřeba pracovníka zajistit, kolik bude kol pohovorů, kolik času mohou zainteresovaní manažeři výběrovému řízení věnovat, které kompetence jsou klíčové a z čeho je případně možné ustoupit, zda bude probíhat i doplňkové testování kandidátů, a pokud ano, tak jakým způsobem atd.). Osobní schůzka nám také umožňuje seznámit se s prostředím firmy a se všemi aspekty práce, které by mohly být pro náborový proces důležité (netypická pracovní doba, podmínky pracovního prostředí apod.).

Zadání inzerce a průzkum trhu:
Po zahájení náboru pozici zainzerujeme prostřednictvím všech kanálů, které budeme v daném případě považovat za vhodné. Výběr pracovních portálů a sekcí na specializovaných profesních stránkách záleží na typu obsazované pozice. Zároveň využíváme informace ze sociálních sítí a interních i externích databází.

Telefonická preselekce:
Vytipovaným kandidátům zatelefonujeme a ověříme si pravdivost základních údajů uvedených v jejich materiálech. Zjistíme, zda splňují základní kvalifikační kritéria, zda by pro ně obsazovaná pozice byla profesně zajímavá a jak rychle by do nového zaměstnání případně mohli nastoupit. Pokud vyhodnotíme, že se jedná o kvalitní uchazeče, pozveme je k nám do agentury na pracovní pohovor.

Osobní schůzka:
Při osobním setkání s uchazeči podrobně probereme jejich profesní historii, seznámíme je s náplní práce, zjistíme jejich pracovní motivaci a očekávání a ověříme jejich jazykové a komunikační schopnosti.

Doplňkové testování:
Pokud usoudíme, že by v daném případě bylo vhodné využít doplňkové psychodiagnostické metody či testy pracovní způsobilosti, zajistíme jejich administraci a vyhodnocení.

Představení kandidátů:
Na základě shromážděných informací vybereme nejvhodnější uchazeče a zašleme Vám jejich životopis. Obdržíte od nás také krátký komentář k pohovoru, v němž uvedeme, proč by pro Vás kandidát mohl být zajímavý, jaká je jeho konkurenční výhoda proti ostatním a případně i další údaje, které by mohly mít vliv na Vaše rozhodování.

Zpětná vazba:
Nyní již bude na Vás, zda se rozhodnete pozvat námi představené uchazeče na schůzku do firmy. Pro zachování plynulosti a efektivity náborového procesu je velice důležité, abyste nám zpětnou vazbu poskytli co nejdříve. Na základě Vaší reakce totiž můžeme výběr uchazečů lépe optimalizovat a popř. revidovat používané postupy tak, abyste zbytečně neztráceli čas neúspěšnými pohovory.

Pohovor ve firmě:
Vytipované kandidáty naším prostřednictvím pozvete na osobní schůzku k Vám do firmy. Zde se pravděpodobně setkají s člověkem, který má na starosti nábor zaměstnanců, a s manažerem oddělení, do kterého by měl uchazeč nastoupit. Po skončení pohovorů Vás opět požádáme o stručné hodnocení.

Ověřování referencí:
V závěrečné fázi výběrového procesu je vhodné přistoupit k ověření referencí, které může uchazeč poskytnout z předchozích zaměstnání. Po dohodě s kandidátem pro Vás zajistíme několik referenčních osob (obvykle to bývají dřívější nadřízení, nebo bývalí obchodní partneři). Reference získáváme prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a klienti je od nás dostávají strukturovaně zpracované v písemné podobě.

Rozhodnutí:
Pokud Vás některý z kandidátů zaujme, není dobré rozhodnutí o přijetí do zaměstnání příliš dlouho odkládat. Schopných uchazečů je na trhu práce málo a mohlo by se stát, že kandidát mezitím přijme jinou nabídku. Jestliže je přece jen nutné konečné vyjádření z nějakého důvodu odsunout, doporučujeme uchazeče o této skutečnosti informovat, aby věděli, jaké mají možnosti, a mohli tomu přizpůsobit své další rozhodování.

Nástup do zaměstnání:
V případě úspěšného obsazení pozice další jednání probíhá již jen mezi Vámi a kandidátem. Společně se domluvíte na termínu nástupu, finančních podmínkách a znění pracovní smlouvy. Budoucímu zaměstnanci připravíte pracovní místo a vyřídíte další potřebné náležitosti.

Adaptace:
Po nástupu nového pracovníka je nutné, aby se mu někdo na pracovišti věnoval a poskytl mu veškeré potřebné informace. Důležitým předpokladem rychlého zapracování je intenzivní komunikace s manažerem i ostatními členy oddělení. Pokud budete mít zájem, jsme připraveni Vám s procesem adaptace pomoci v roli prostředníka a nezávislého pozorovatele. Můžeme také novému zaměstnanci poskytnout zpětnou vazbu týkající se jeho pracovních výsledků a vyřešit za Vás případné nesrovnalosti.

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.