Pro firmy

 
 
 
 
 

Výhody pro klienty


Důvody, proč využít při získávání zaměstnanců služeb poradenské společnosti, jsou zejména časové a finanční. Je velmi pravděpodobné, že jako specializovaná agentura využíváme více nástrojů, jak se o lidech, kteří jsou na trhu práce k dispozici, dozvědět, a že případné zájemce o práci dokážeme oslovit rychleji a účinněji. Navíc máte možnost využít i našich zkušeností s HR marketingem, auditem HR procesů a rozvojem dalších personálních činností.

 

 Ušetříte mnoho času, který byste museli věnovat hledání na internetu, čtení životopisů a předvýběru kandidátů (pokud jste v minulosti pracovníky sami hledali, pravděpodobně jste se již setkali s tím, že na inzerci běžně reagují i lidé, kteří nesplňují ani základní požadovaná kritéria).
 
 Ušetříte finanční náklady na inzerci (chcete-li opravdu kvalitní uchazeče, většinu pozic je třeba inzerovat na více portálech a opakovaně).
 
 Spolupráce s naší společností je pro Vás finančně výhodná i díky tomu, že až do obsazení pozice probíhá výběr kandidátů na naše náklady.
 
 Ušetříte čas na testování (v případě Vašeho zájmu je možné zadat v rámci pohovoru v agentuře i Vámi nebo námi navržený test přizpůsobený budoucí náplni práce, popř. po domluvě pro Vás zajistíme administraci speciálních testových baterií poskytovanou pověřenými subjekty).
 
 Získáte možnost naším prostřednictvím kontaktovat i pracovníky, kteří v daném okamžiku sice aktivně práci nehledají, ale o změně uvažují, nebo o nich například víme, že působili na časově omezeném projektu a budou v brzké době k dispozici.
 
 Protože představujeme vždy pouze kandidáty, které jsme osobně viděli, můžete se při výběru opřít o „druhý názor“ někoho, kdo není plně vtažen do firemního dění.
 
 Budete mít jistotu, že k Vám na pohovor přijdou uchazeči, kteří nemají své předchozí zkušenosti pouze vypsané na papíře, ale dokážou o nich i sami souvisle a strukturovaně mluvit (zvyšuje se tím pravděpodobnost, že údaje uvedené v životopisu jsou pravdivé).
 
 Vyvarujete se zklamání z toho, že pozvaný uchazeč má sice relativně zajímavou profesní historii, na obsazovanou pozici by však nebylo možné ho z nějakého důvodu přijmout (může se jednat o nevhodný typ osobnosti, kandidáta s přehnanými nároky na zaměstnavatele, člověka se zjevnými problémy, které by mu mohly bránit ve výkonu zaměstnání apod.).
 
 Během let, která jsme zasvětili vyhledávání odborníků z různých oborů, se nám podařilo vybudovat kvalitní síť kontaktů, díky nimž pro nás není problém získat o uchazečích reference, na něž se můžeme spolehnout.
 
 Pokud se s kandidátem budete potřebovat sejít mimo prostory Vaší firmy (z důvodu probíhající rekonstrukce, kvůli zajištění diskrétnosti, nebo proto, že nemáte v ČR vlastní kancelář), můžete k tomu po domluvě zdarma využít naši zasedací místnost.
 
 Každému klientovi se skutečně individuálně věnujeme. Naším cílem je zajištění kvalitních zaměstnanců, funkční nastavení interních procesů, nízká fluktuace a spokojenost na straně firem i uchazečů o práci. Nepracujeme tak, že bychom se v daném okamžiku zaměřili na konkrétní profesi a nabízeli klientům kandidáty, které se nám jinde nepodařilo umístit. Pozice se sice mohou jmenovat stejně, ale konkrétní náplň práce se v jednotlivých společnostech často liší, hodně také záleží na tom, o jak velkou firmu se jedná a jak mají rozděleny kompetence ostatní členové oddělení.
 

Jsme přesvědčeni, že málokde Vám nabídnou tak osobní přístup, jako je tomu u nás.