Pro firmy

 
 
 
 
 

Podmínky spolupráce


Jakmile se rozhodnete využít našich služeb, ozvěte se nám, prosím, prostřednictvím uvedených kontaktů. Domluvíme si s Vámi schůzku na Vašem pracovišti, na které se Vám osobně představíme a probereme Vaše potřeby. Setkat se samozřejmě můžeme také u nás v agentuře, popř. lze vše vyřídit mailem a po telefonu. Osobní setkání je však vždy lepší, protože nám umožňuje poznat atmosféru ve firmě a někdy i vidět tým lidí, jehož součástí by se měl nový zaměstnanec stát.

Poté bychom spolu uzavřeli rámcovou smlouvu o spolupráci a sestavili bychom jednoduchou objednávku obsahující specifikaci požadované pozice. Podepsání smlouvy pro Vás nepředstavuje žádný finanční závazek – celý proces náboru je bezplatný až do uzavření pracovně-právního vztahu, nebo obchodní smlouvy s vybraným kandidátem.

Po klientech nepožadujeme žádné zálohy, výjimkou jsou jen případy, kdy má firma zájem o pre-screening kandidátů pomocí speciálních testových baterií, k jejichž administraci je potřeba zvláštní oprávnění. Dokud tedy kandidát do zaměstnání skutečně nenastoupí, probíhá proces výběru uchazečů na náklady naší personální agentury.

Po schválení specifikace poptávané pozice začíná samotný proces výběru. Kandidáty pro Vás vyhledáme, pozveme si je k osobnímu pohovoru, ke schůzce sepíšeme krátký komentář a vybrané uchazeče Vám představíme. Záleží pak jen na Vás, zda se budete chtít s kandidátem setkat i Vy.

Jak již bylo řečeno výše, odměnu za zprostředkování kandidáta budeme požadovat až poté, co vybraný uchazeč do firmy skutečně nastoupí. Výše odměny závisí na typu obsazované pozice a odvíjí se od výše hrubé nástupní mzdy. U některých typů pozic a v případě, že hledáte více zaměstnanců najednou, jsme schopni nabídnout výhodnější podmínky, v průběhu roku navíc míváme různé slevové akce, během nichž je odměna agentuře stanovena na nižší násobek mzdy, než je uvedeno ve smlouvě.

Za kvalitu své práce neseme plnou odpovědnost. Klientům poskytujeme garance, které jim zaručují, že jejich prostředky budou vynaloženy účelně. Pokud by se během prvních tří měsíců trvání pracovního poměru ukázalo, že s námi doporučeným pracovníkem nejste spokojeni, vyhledáme pro Vás bezplatně jiného kandidáta, nebo Vám vrátíme poměrnou část naší odměny. V případě manažerských smluv je možné garanční dobu přiměřeně prodloužit.

Navrhované podmínky berte, prosím, jako obecné vodítko. Jde nám skutečně o spolupráci, a proto se klientům snažíme pokud možno vycházet vstříc (zejména u pozic, kde je vhodnější odměnu agentuře stanovit paušálem, nebo procentem ze mzdy za počet odpracovaných dní). Dílčí záležitosti, pokud jde o dobu splatnosti a výši odměny pro konkrétní pozice, jsou věcí vzájemné dohody.